WE HEBBEN VACATURES LOKALE MILITAIRE MEDEWERKER

DE VACATURES “LOKALE MILITAIRE MEDEWERKERS” ZIJN GERICHT NAAR BURGERS DIE HET MILITAIRE RESERVE KADER WENSEN TE VERVOEGEN.
ZIJ KUNNEN INGEZET WORDEN IN STEUNFUNCTIES, DAAR WAAR ONZE KORPSCOMMANDANT HET HET MEEST NODIG ACHT.

WERVINGSFUNCTIES

• LOKAAL MEDEWERKER OFFICIER
• LOKAAL MEDEWERKER ONDEROFFICIER
• LOKAAL MEDEWERKER VRIJWILLIGER

VOORBEELDEN VAN JOBS

• Admin : Vrijw of onderofficier administratie
• Horeca : Vrijw of onderofficer barman / beheerder
• Public Relations : Onderofficier of Vrijw PR / fotografie
• Supply : Vrijw of onderofficier magazijnier
• Preventie : Onderofficier in preventie
• Mecanieker : Vrijw of onderofficier mecanieker
• Mobility : vrijwilliger chauffeur
• IT : vrijwilliger of onderofficier in informatica
• Kazernering : vrijwilliger in onderhoudstaken

PROCEDURE

• Contactname met HR verantwoordelijke
• Sollicitatie bij Korpscommandant
• Afspraak met lokaal Informatiecentrum
• Selectietraject doorlopen

VOORWAARDEN

• Belg zijn, of burger in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
• Heb je een dubbele nationaliteit, dan moet je voldaan hebben aan de militiewetgeving van dat land en mag je geen militaire verplichtingen meer hebben.
• Een sollicitant “vrijwilliger” mag geen 35 jaar worden in het wervingsjaar.
• Een sollicitant “kader” mag geen 50 jaar worden in het wervingsjaar.
• Minimum 7 dagen per jaar beschikbaar zijn

 

MEER WETEN?

CONTACTEER DE HR VERANTWOORDELIJKE VAN DE EENHEID VIA MAIL: MDBN1C1GR-BR1@mil.be