Historiek van onze eenheid

Het bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers, afgekort 1 C/1 Gr, is een Light bataljon onstaan uit de fusie (in 1992) van de meest traditierijke Infanterieregimenten namelijk: het regiment Carabiniers Prins Boudewijn enerzijds en het regiment Grenadiers anderzijds.

Het regiment Carabiniers Prins Boudewijn

De oorsprong van het regiment Carabiniers Prins Boudewijn was essentieel revolutionair. De vorming gebeurde op de straatschansen van Brussel in de septemberdagen van 1830. Het “Partizanenkorps van Capiaumont” was uitgerust met een vuurwapen met getrokken loop, karabijn genaamd, welke een veel grotere juistheid had dan het vuursteengeweer. Dit leidde tot hun naam Karabiniers. In december 1888 trad ZKH Prins Boudewijn, de kroonprins van België, toe tot de rangen van het regiment, nadat hij al gediend had in het 1ste regiment Grenadiers. Hij zou blijven tot zijn vroegtijdige overlijden op 23 januari 1891.

23 januari een dag die het regiment elk jaar eert in de Koninklijke crypte te Brussel, Laken.

Het regiment Grenadiers

Het regiment van verenigde Grenadiers en Voltigeurs werd door Koning Leopold I opgericht bij Koninklijk besluit van 08 mei 1837, door samenvoeging van keursoldaten uit verschillende eenheden. Het regiment Grenadiers onderhield altijd banden met het Koningshuis. Dit blijkt uit het feit dat tot 1939 de Prinsen – opvolgers dienden bij dit regiment. Leopold II, Boudewijn (de oudere broer van Albert I), Albert I en Leopold III dienden samen 45.5 jaar in dit roemrijke regiment.

Bij de fusie op 27 juni 1992 waren het regiment Carabiniers Prins Boudewijn en het regiment Grenadiers geen onbekenden voor elkaar. In de vorige eeuw waren beiden in het Brusselse gelegerd. In die hoedanigheid leverden zij wacht aan het Koninklijk Paleis. Ook op het slagveld vochten ze tegen ze geregeld schouder aan schouder. De tradities van beide regimenten worden hoog in het vaandel gedragen. Ze worden beschouwd als de grondsteen, basis van hun bestaan. De huidige eenheid heeft de taak het patrimonium van beide regimenten op evenwaardige wijze in stand te houden. Op 21 oktober 1994 ontvangt dit nieuwe regiment haar vaandel van Z.M. Koning Albert II.

(Kroon)Prins Boudewijn

“Prins Boudewijn” wordt beschouwd als één van de “koppeltekens” tussen beide “moederregimenten”. Z.K.H. diende tot zijn bevordering tot luitenant (26 decmeber 1888) in het regiment Grenadiers, nadien diende hij het regiment Carabiniers en dit tot zijn ongelukkig overlijden op 23 januari 1891. Op 21 juli 1930 ontvangt het regiment Karabiniers de toegevoegde naam Prins Boudewijn, een beslissing van Koning Albert I, broer van de overleden Kroonprins Boudewijn.

Na de fusie bestaat het fusieregiment uit een pantserinfanteriebataljon met drie infanteriecompagnies van drie pelotons pantserinfanterie op AIFV (3 met kanon 25mm en 1 met een Mi .50 en MILAN) en een peloton antitank op AIFV Milan, en een staf en dienstencompagnie met de traditionele diensten en logistieke pelotons, alsook een peloton verkenners op CVRT en een peloton mortieren 4″2.

Sinds zijn onstaan heeft het regiment deelgenomen aan talrijke buitenlandse opdrachten en herstructureringen.

Vanaf 1993 werd de dienstplicht geleidelijk aan opgeschort en vanaf midden 1994 zijn er geen dienstplichtigen meer en wordt er gestart met de professionalisering van het regiment. Vanaf eind 1994 wordt het materiaal van de 3de compagnie gepreserveerd en verandert de opdracht van de 3de compagnie in het gegeven van de basisopleiding aan de beroepssoldaten van de landmacht. Het peloton Verkenner wordt vanaf dan uitgerust met zeven AIFV’s ipv CVRT’s. In 1996 doet de scherpschutter (AW) zijn herintrede in de infanteriebataljons.

Vanaf 2002 wordt het onderricht van de 3de compagnie geleidelijk aan overgeheveld naar het Centrum voor Basis opleiding en wordt de 3de compagnie ontbonden bij gebrek aan manschappen. In dat jaar doet tevens de nieuwe Mor 120mm zijn intrede in het regiment. Begin 2004 worden de Pelotons Verkenner en Mortieren definitief ontbonden en worden de opdrachten en materiaal overgenomen respectievelijk de verkenningsbataljons en de artilleriebataljons. Tegelijkertijd wordt het detachement Sniper opgericht.

In de zomer 2004 verlaat de eerste AIFV met kanon 25mm het regiment. Dit is de start van de transformatie van het regiment als pantserinfanteriebataljon naar een infanteriebataljon met “mediane capaciteiten”. In afwachting van de levering van de nieuwe voertuigen blijft één compagnie uitgerust op AIFV met Mi .50 in afwachting van de nieuwe AIFV en één “lichte” compagnie uitgerust met Unimog in afwachting van de nieuwste MPPV.

Vanaf 2008 worden de pelotons infanterie omgevormd naar pelotons à 40 infanteristen en start de omvorming van beide compagnies naar infanteriecompagnies op Dingo. Vanaf de lente 2009 komen de eerste Dingo’s toe in de eenheid. Echter een nieuwe grote transformatie binnen gans Defensie verandert het uitzicht van onze eenheid totaal. Ten gevolge van de ontbinding van het tankbataljon 2/4 Lansiers wordt 1 C/1 Gr met onder andere een tankeskadron à drie pelotons Leopard en twee pelotons DFS (Direct Fire Support).

Op 10 september 2014 heeft onze eenheid de eer het laatste schot met de Leopard te vuren. Begin 2015 wordt het ganse bataljon gereorganiseerd om zich te vormen tot drie compagnies op Dingo.