Cie Ops Res: de reserve 2.0?

“Kuisten ons mannen maar zo goed”.  Het is maandag, in de late namiddag.  De laatste dag van de eerste trainingsmodule van de Compagnie Operationele Reserve. De wapenmaker komt de wapens inspecteren alvorens ze terug naar het wapenmagazijn gaan.  Met 24 waren we, uit een bestand van 60 personen die interesse hadden getoond in het project.  Eén vrouw, 23 mannen. 9 Vrij, 6 OOffr, 8 Offr. 12 ex-beroeps, 5 ex-dienstplichtigen en 7 Nieuwe reservisten.  15 behoren tot het Bn 1C/1Gr, de overige tot drie Provinciecommando’s, de FAU, HK 1 Mot Bde en NAVSUPORT.  9 van hen werken in loondienst, 11 zijn ambtenaar (waarvan vier politieambtenaar en vier brandweerman), 2 zelfstandigen en 2 oefenen een vrij beroep uit. De jongste is 25 jaar oud, de oudste 53. Een rijke mix van mensen met een verschillende achtergrond en ervaring en met één gemene deler: hun motivatie

Defensie was lang een koele minnaar van een militaire reserve, die er hoofdzakelijk  was omwille van NAVO-verplichtingen.  Door het inkrimpend personeelsbestand vanwege pensioneringsgolven en vroegtijdige uitdiensttredingen die niet door de intake van nieuw personeel kan worden opgevangen kijkt de Landcomponent echter opnieuw naar de reserve als deel van de oplossing om toch haar opdrachten te kunnen  vervullen.

Elk maneuverbataljon binnen de Landcomponent zal op termijn een Compagnie Operationele Reserve krijgen, tenminste indien dit haalbaar is.  Vorig jaar startte een testcase bij het Bn 12/13 Li dat al vrij snel enkele tientallen geïnteresseerden telde, waaronder ook Nederlandstalige reservisten.  Dit jaar werd een Cie Ops Res in de schoot van het Bn 1C/1Gr opgericht, eveneens een proefproject.   Al snel was er een longlist van zo’n 70 kandidaten.  Na een infosessie waarop het project werd voorgesteld haakten enkele kandidaten af omdat ze zich niet voldoende konden vrijmaken.  Er werden 20 dagen training voorzien voor dit jaar, verdeeld over vier periodes van telkens vijf dagen, opgebouwd rond een weekend.  Op deze manier dienden de kandidaten minder verlof te nemen om de trainingen te kunnen volgen.  De voornaamste opdracht van de Cie Ops Res is territoriale inzet, zoals in OVG.  Daarnaast kan het personeel ook ingezet worden als Cie OPFOR tijdens Bn-oefeningen of punctueel in steun of versterking van andere elementen van het Bn.  De training stond  niet alleen in het teken van OVG maar omvatte ook algemene militaire kennis : modules Joint FNC en 5.7 met vuren van de beurten,  TC3, herhaling kaartlezen met dropping 18 km, herhaling radioprocedure en voertuiggewenning.  En iedereen slaagde! Bij de volgende trainingsmodule zal het accent meer liggen op CRT, zonder de algemene militaire training te verwaarlozen: nachtdropping, merk-en vuurschets en MOUT.   Tijdens de twee laatste  modules zullen de aangeleerde TTP’s verder getraind worden met het oog op een mogelijke inzet in OVG tijdens de maand december.

Op termijn moet de Cie Ops Res uit 140 personen bestaan.  De eerste sessie werd door 24 mensen gevolgd.  De enthousiaste reacties van de deelnemers bij hun vrienden en kennissen, met dank aan de sociale media, zorgde voor een influx van nieuwe potentiële kandidaten, hoofdzakelijk ex-militairen van het Bn.  Maar liefst 23 onder hen stelden zich kandidaat.  Helaas waren 22 van hen reeds met definitief verlof! Eén enkeling werd op deze manier toch gerekruteerd. Geheel onverwacht gaf een OOffr van het 18 Bn Log, die eind juni met pensioen gaat, aan nog vier jaar in de reserve verder te willen dienen en vervoegt per 1 juli de Cie Ops Res van Bn 1C/1Gr! Er zouden er meer moeten zijn zoals hij! Maar dan zijn er nog veel beschikbare plaatsen.  Enkele mensen op de lijst lieten weten dat het dit jaar niet lukt. Anderen volgen momenteel nog een statutaire vorming of zijn medisch out.  Dit jaar zullen ook plaatsen beschikbaar gesteld worden voor nieuwe reservisten om bij de Cie Ops Res te komen.  Welke basisvorming die dan zullen krijgen wordt afwachten.

Een militair die ontslag neemt heeft van ambtswege nog een aantal jaar militaire verplichtingen. Pas daarna gaat hij met definitief verlof. Wie een ex-collega kent die interesse heeft om als reservist in de Compagnie Operationele Reserve te dienen mag contact opnemen met koen.peere@mil.be.  Of ga je binnenkort met pensioen en vind je het VEP-systeem niet interessant  maar wil je toch nog je uniform niet volledig opbergen dan is er misschien nog een plaats voor jou in de reserve.  In september zouden de plaatsen voor nieuwe reservisten aangekondigd worden.  De voorwaarden om hieraan deel te nemen zullen later verspreid worden.  Heb je vrienden, zonen of dochters die willen proeven van het militaire leven licht ze dan alvast in. Ter info: per dag heb je recht op je wedde volgens je graad; indien prestatie van lange duur eveneens 5/1850 en weekendtoelage.  Ook de gevarenpremie bij inzet OVG is van toepassing voor de reservist.

Wedden dat de wapenmaker de volgende keer ook de mannen en vrouw van de Compagnie Operationele Reserve aanspreekt met “ons mannen”?

Close Menu